skolica sporta skocko
skolica sporta skocko
skolica sporta skocko

 Igra uopšte, a posebno kada je reč o dečijoj igri, predmet je mnogih naučnih studija i pominje se odavnina. Ni jedan pokušaj teorijskog bavljenja decom nije mogao da zaobiđe fenomen dečije igre. Dečija igra se ne moze posmatrati kao aktivnost izdvojena od ostalih aktivnosti deteta i sredine u kojoj se ono razvija.

Igra u detinjstvu predstavlja aktivnost koja angažuje sve strane dečije ličnosti, aktivnost u kojoj se ispoljavaju začeci funkcionisanja ljudske svesti, formu organizacije i aktivnosti deteta.

Zašto? Jer je dete – dete, nije ravnopravno sa odraslima. Deca kroz svoju igru stvaraju imaginarni svet u kome deluju kao sto to odrasli rade u stvarnom zivotu.

Aktivnost od posebnog razvojnog značaja u predškolskom uzrastu je igra deteta, njegovo igranje, njegova igračka delatnost. Igrom dete vežba i razvija svoje fizičke sposobnosti, stiče znanje o spoljnom svetu i bogati svoj emocionalni život, razvija i formira voljne osobine, bogati rečnik i izgrađuje svoj govor.

Igrom dete saznaje, razvija svoje stvaralacke sposobnosti, upoznaje odnose među ljudima i izgrađuje svoje ponašanje i odnos prema svetu i životu, dete se socijalizuje, zato se igra i javlja kao osnovni oblik učenja predškolskog deteta.

Aktivnost deteta u igri, naročito pokretnoj, povoljno utiče na razvoj organizma u celini.

Igra je sredstvo razvijanja i usavršavanja funkcija pojedinih čula, kao na primer, razvijanje motorike deteta ovog uzrasta. U pokretnim igrama se pred dete postavljaju zahtevi sa primenom najraznovrsnijih oblika kretanja- hodanje, trčanje, skakanje, penjanje, puzanje, valjanje, kao i raznih pokreta kao što su pokreti pri hvatanju, bacanju, gađanju, kotrljanju i slično.

U igri dete zadovoljava svoju potrebu za kretanjem, pa se stvara vedro i radosno raspoloženje, životna radost i optimizam. Igra ne doprinosi samo telesnom vec i duševnom zdravlju dece,a takodje doprinosi razvoju psihofizičke sposobnosti kao što su spretnost, okretnost, brzina i izdržljivost.

Pokretne igre su u stvari elementarne igre u ovom uzrastu, kojima se daje veliki značaj. Sve elementarne igre koje se prožimaju kroz naš program obuke zasnivaju se na pokretima kao što su : hodanje, trčanje, skakanje, puzanje, provlačenje, penjanje, guranje, nošenje, bacanje, hvatanje, kotrljanje, gađanje, valjanje, održavanje ravnoteže i slično.

Svesni značaja i uticaja elementarnih igara, i igara uopšte, u ovom uzrastu i periodu razvoja dece, koristimo metod igre kao najznačajniji metod za podsticanje sveukupnog razvoja dece.

Pomozimo detetu da kroz osmišljene, strucno vođene i njemu prilagođene fizičke aktivnosti razvije i obogati svoju želju za igrom i da kroz tu igru upozna i razvije sport, sportski duh i svoju ličnost. To će uticati ne samo na njega nego i na odnos sa drugom decom i sa odraslima.